skip to Main Content

Har du hittat ända hit, är chansen stor att du är en person som är nyfiken på att utvecklas som människa och ledare. Vad för person vill du vara? Vad vill du uppnå? Vilket ledarskap vill du representera?
Vad önskar du mer av livet, än du upplever idag?

I Abintus Consulting har vi ett holistiskt synsätt där vi ser till hela människan och livet
som en integrerad helhet där allt är sammankopplat.

En förutsättning för att kunna bidra till att utveckla någons ledarskap,
och i synnerhet självledarskap, är att vi har förtroende för varandra och känner att vår personkemi fungerar.
Därför är vårt första möte alltid utan ekonomiskt åtagande

Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas

S. Kierkegaard
Back To Top