skip to Main Content

Abintus Consulting | Klockarevägen 17C | 236 36 Höllviken | tholasek@abintusconsulting.com

0705 - 28 49 17

Abintus ConsultingVår värld förändrar sig i allt snabbare takt, och vill människor och organisationer följa med i utvecklingen måste de ständigt utvecklas. Det investeras i maskiner, dataprogram och diverse teknologi som ställer skiftande, och ofta växande, krav på människorna i våra verksamheter, men…

Ekorrhjulet rör sig snabbt, och fortfarande är många organisationer inte medvetna om, glömmer bort, eller nedprioriterar, arbetet med att kontinuerligt utveckla sina chefer och medarbetare, och förankra organisationens vision, mål, värderingar, attityder och förhållningssätt. Alla vilka ligger till grund för vad som görs, hur det görs, och kanske framför allt varför det görs.

Hållbara förändringar har visat sig komma till när individer i en verksamhet blir engagerade, får en förståelse för, och känner tillhörighet med den vision, och de mål verksamheten har, och samtidigt delar dess värderingar, attityder och förhållningssätt. Hållbar förändring kommer helt enkelt inifrån individer, organisationer och samhällen!

Ett sådant synsätt skapar kreativa, flexibla och självgående organisationer och arbetsplatser som inte bara är effektiva och konkurrenskraftiga, utan även erbjuder en bra och trivsam arbetsmiljö. Vi arbetar med att utveckla och facilitera individers och organisationers förmågor att leda och engagera sig själva och sina kollegor, till förhållningssätt som omfamnar öppenhet, nytänkande och samverkan.

Vi utgår inte bara utifrån att ledarskap är en förmåga som går att öva upp och utveckla, utan också från att den är den starkaste ”röda tråden” i en organisation, som binder samman individens ”inre” och ”yttre” ledarskap med organisationens struktur och kultur. Med ett hållbart ledarskap skapas kraft att ”sy ihop” alla delar av verksamheten till en väl fungerande helhet som uppnår mål och genererar önskade resultat.

Hör av dig, så tar vi en dialog om hur vi tillsammans kan främja hållbara ledarskapsbeteenden i din verksamhet

Vi erbjuder

Individanpassad ledarskapsutveckling genom programmet Vägen Upp®

Individuell coaching.

Mentorskap

Team-utveckling

Föreläsningar

Interimsuppdrag

Back To Top