skip to Main Content

Abintus Consulting | Klockarevägen 17C | 236 36 Höllviken | tholasek@abintusconsulting.com

0705 28 49 17

Bintus Consulting

Alla behöver vi stöd någon gång ibland.

Abintus Consulting

Hej!

Jag heter Tomas Holasek och har en bakgrund i företagsledande positioner inom tillverkande industri. Jag har haft privilegiet att i över 25 år, få driva små och mellanstora verksamheter, både inom internationella koncerner och i ägarledda företag, och har i olika perioder fått leda dessa verksamheter i stark förändring så som expansion, sammanslagning, omstrukturering, avyttringar, nedläggning och konkurs.

Ett genomgående tema under dessa år har givetvis varit ledarskap, både mitt och andras självledarskap, och vår förmåga att leda andra. Idag är jag certifierad ledarskapsutvecklare i Vägen Upp® och driver Abintus Consulting genom vilket jag hjälper enskilda chefer och ledningsgrupper till hållbara ledarskapsbeteenden, för hållbara förändringar, och hållbara resultat.

Jag är även delägare och aktiv konsult i företaget Emprogage, där vi arbetar med skiftet från ”bäst i världen” till ”bäst för världen”.

Back To Top